Macao / Macau

ZH-Fabriken:

Cheong Ming Match Co. Macau

Taikwong Factory, Macau

Man-Koc Match Co., Macau

zurück zu Asien